Thi công xây dựng

Mọi công trình xây dựng từ thấp đến cao tầng, đều được các kỹ sư của chúng tôi ưu tiên đến yếu tố thẩm mỹ và tuổi thọ của công trình là trên hết. 

Chọn Thầu – Nơi bắt nguồn kiến tạo không gian sống hiện đại.

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu

Nhà phố Anh Minh – Vũng Tàu